Navigation

LINOP M 2000

Obecn?

Mikroprocesorem ?ízená jednotka LINOP M 2000 je nejd?ležit?jším bodem v systému dávkování kyanakrylát?, anaerobních a p?ed sv?tlem chrán?ných lepidel. Jako kompaktní strojní jednotka je vhodná pro každé pracovišt?, kde jsou vyžadována p?esná a opakovatelná dávkovací množství. Elektronika m?že být také použita pro zapojení dávkovacího systému do sériových výrobních linek. ?ídicí jednotka je vyvinuta pro aplikaci nejmenších kapek, jakož i programovaných linek. Jednotka se m?že prakticky nazývat “bezúdržbovou”.

 

Vlastnosti

LINOP M 2000 je dávkovací jednotka pro reak?ní lepidla Cyberbond, která byla vyvinuta dle posledních znalostí v oblasti mikroelektroniky. Vlastnosti jsou tyto:

  • mikroprocesory pro každý ?ídicí krok
  • k dispozici provozní režimy pro jediný / stálý impuls
  • nízké nap?tí 24 V, externí napájení ~ 230 V
  • hláška prázdné nádoby p?i použití tlakové nádoby s regulací hladiny
  • voln? zpracovávaný po?áte?ní impuls elektrického potenciálu
  • prodloužený rozsah doby dávkování (od 0,01 do 99,99 s)
  • rozší?ená elektronická regulace tlaku (0,01 až 2,00 bar?)
  • 5 možností pro uložení ?ízení tlaku a ?asu
  • integrovaný pružný držák ventilu